STIŽE JOŠ JEDAN “KORONA ZAKON”: Subvencionisanje najniže neto plate, subvencije poreza na dohodak, subvencije kamata na kredite….

Južna Amerika postaje novo žarište koronavirusa, Brazil najteže pogođen
May 23, 2020
Nakon dva mjeseca saznat će se od čega je umrla Advija Kanalić, zaražena koronavirusom
May 23, 2020

STIŽE JOŠ JEDAN “KORONA ZAKON”: Subvencionisanje najniže neto plate, subvencije poreza na dohodak, subvencije kamata na kredite….

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na sjednici održanoj u petak u Mostaru usvojila je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK-a – tzv. “korona zakon”B

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih zastupnika koje je Vlada HNK-a prihvatila, saopšteno je iz Skupštine HNK-a.

“Zakon između ostalog predviđa subvencioniranje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane gospodarstvu, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja županijskih administrativnih i sudskih taksi, umanjenje dotacija/granta za financiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plaća, umanjenje naknada za rad komisija, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, a sve u cilju podrške održivosti gospodarstva, kao i za održanje stabilnosti Proračuna i izvanproračunskih fondova HNK-a”, ističu iz kantonalne Skupštine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *