“Bihaćki Valter”

ZLOČIN U HUDOJ JAMI
May 19, 2020
Plemenitost indijanaca Čokto uzvraćena!
May 19, 2020

Naša heroina Mevlida Bašanović Konjevič.

Borac 510.Bosansko oslobodilalke brigade.

Danas teško bolesna i ostavljena da se brine sama o sebi

Dok po Sarajevskim ulicama se veliča partizanluk naši heroju polako pred našim očima nestaju. A sve su nam dali krv, zdravlje, živote…

Naša vlast ne želi ni da im da one 4 marke mjesečno.Računaju da je to puno za njih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *