Prelijapa ilahija o šehidu bosanskom Mustafi Busuladžiću/video/

Admiral Fogo je došao u BiH da bi Dodiku pokazao da će BiH ući u NATO, bez obzira na Dodikove trenutne stavove
May 8, 2019
Haradinaj poručio da će Kosovo spriječiti stvaranje “republike Dodik”
May 8, 2019

Prelijapa ilahija o šehidu bosanskom Mustafi Busuladžiću/video/

Ako mogu ubit tebe,
Tvoje knjige neće moć,
Ya, Mustafa,
Rana zvijezdo duge noći.

Sarajevo nijemo strijepi crni dan,
Odvedoše nam Mustafu u zindan,
Kopa mezar briše ćelo ledeno,
Šta će biti sa islama voljenog.

Ako mogu ubit tebe,
Tvoje knjige neće moć,
Ya, Mustafa,
Rana zvijezdo duge noći.


Još jedanput grad pogleda bijeli,
Bistrim okom sve munare izgrli,
Pucali su preko prsa ćafiri,
Rujni sabah sarajevski zamiri.

Ako mogu ubit tebe,
Tvoje knjige neće moć,
Ya, Mustafa,
Rana zvijezdo duge noći.


Noć je prošla propali su zlotvori,
Pocrkali manji neg se rodili,
Svako pita gdje je mezar Mustafin,
Nad Sarajvom šehid bdije učeni.

Ako mogu ubit tebe,
Tvoje knjige neće moć,
Ya, Mustafa,
Rana zvijezdo duge noći.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *